Забрзано се гради системот за наводнување на јужната долина на Вардар во Валандовско

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, заедно со градоначалникот на општина Валандово, Перо Костадинов, ја посетија локацијата каде што во тек се градежните работи за изградба на новиот систем за наводнување на јужната долина на реката Вардар.

Реализирана работилница дел од проектот RIS-RECOVER

Во организација Градежен Институт Македонија и партнерите во проектот, на 18 септември 2019 година се одржа работилница на тема – “Иновативни пристапи за употреба на секундарни суровини во циркуларната економија, во правец кон нула отпад во секторот металургија, рударство и градежништво” како дел од активностите во проектот RIS-RECOVER.