Градежен Институт Македонија добитник на националната награда за најдобри општествени практики

Новости

Градежен Институт Македонија добитник на националната награда за најдобри општествени практики

 
Civil Engineering Institute Macedonia won the National Award for best social practices
Градежен Институт Македонија e добитник на националната награда за најдобри општествени практики во категорија Однос кон вработените. Целта на Националната награда е да промовира позитивни практики на општествено одговорно делување во компаниите.