Геолошки Работи на Слано и Крупац, Црна Гора

Геолошки Работи на Слано и Крупац, Црна Гора

prod3_19
ГИМ врши проверка на геолошки работи за поправка на завесите од дополнителни акумулации на Слано и Крупац, Црна Гора. Овој проект беше спроведен два пати, во септември 2009 година и во септември 2013 година. Клиент на овој проект беше “Electropriveda“, Црна Гора со вредност од околу 2.400.000 €.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.