Парк на ветерници во Богданци

Парк на ветерници во Богданци

prod2_2
Геотехничко- истражниот проект за Паркот на ветерници во Богданци започна во јуни 2014 година и е овластен од страна на Сименс СА. Вкупната вредност на овој проект изнесува 12.500 евра.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.