Експлоатација на речен слив на река Брегалница

Експлоатација на речен слив на река Брегалница

prod2_3
Во февруари 2014 година, ГИМ започна со подготовка на експертски извештај за минерални суровини-материјали, како и за експлоатација на речен слив на река"Брегалница". Инвеститор на овој проект е Агенцијата за просторно планирање, а вредноста на проектот е 11.000 €.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.