Следење на загадување на подземни води за инвеститорот Макстил АД

Следење на загадување на подземни води за инвеститорот Макстил АД, Скопје.

prod2_4
ГИМ подготвува теренски- истражни работи, лабораториски испитувања и подготовка на студии и систем за континуирано ГИМ подготвува теренски- истражни работи, лабораториски испитувања и подготовка на студии и систем за континуирано следење на загадување на подземни води за инвеститорот Макстил АД, Скопје. Проектот започна во март 2014 година и има вредност од 16.000 евра.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.