Следење на загадувањето на подземните води инвеститорот Арцелор Митал

Следење на загадувањето на подземните води за инвеститорот Арцелор Митал Скопје

prod2_5
ГИМ подготвува на тереснки- истражни работи, лабораториски испитувања и подготовка на студии и систем за континуирано следење на загадувањето на подземните води за инвеститорот Арчелор Митал Скопје. Проектот е започнат во март 2014 година и има вредност од 16.000 евра.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.