Надзор на делници Дојран-Николич и Делчево-Голак

Надзор на делници Дојран-Николич и Делчево-Голак

p1m_proekt
Јавното претпријатие за државни патишта со кредитни средства обезбедени преку Светска банка врши рехабилитација на повеќе државни патишта. Градежен Институт Македонија АД Скопје во рамките на овој проект е вклучен во Надзор на регионалните делници P1105-Дојран-Николич, како и P2343- Делчево-Голак.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.