Проектна документација за експресен пат (полуавтопат) Штип-Кочани

Изработка на проектна документација за експресен пат (полуавтопат) Штип-Кочани на траса дефинирана на проект за инфраструктура за автопат

p1m_proekt
Изработка на проектна-техничка документација за експресен пат и тоа од Штип (Три чешми) до Кочани по трасата на автопатското решение на така наречена десна варијанта гледано по течението на реката Брегалница. Должината на трасата се проценува околу 28,5км. Патниот правец има посебно сообраќајно и стопанско значење во патната мрежа на Р.М. поврзувајќи го источниот со западниот дел на државата. Со поповолни технички и експлотациони карактеристики, патниот правец во иднина ќе овозможи брз, економичен, удобен и безбеден сообраќај и ќе одговара на потребите на сообраќајната подобност и капацитет.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.