Проектна документација за наплатни станици на автопати

Изработка на проектна документација за наплатни станици на автопати (Кичево-Охрид, Миладиновци-Штип, Демир Капија-Смоквица-Гевгелија)

p1m_proekt
Цел и предмет на проектот е изработка на техничка документација за наплатни станици со која ќе се овозможи електронска наплата на патарина. Електронската наплата ќе се врши согласно техничката спецификација за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.