Геотехнички истражни работи за изградба на пруга Кичево – Лин ( Албанија)

Геотехнички истражни работи за изградба на пруга Кичево – Лин ( Албанија)

prod2_8
Изградба на пругата Кичево – Лин, граница со Албанија, дел од Коридорот 8. Кичево-Лин е неизградениот дел од западната железничка траса на Коридорот 8 кој ги поврзува Црното Море, Бугарија, Македонија, Албанија и Италија. ГИМ потпиша договор со конзорциум од шпанската фирма „Типса“ и француската „Луи Берже“ за Геотехнички истражни работи за изградба на пруга Кичево – Лин ( Албанија).
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.