Пиозометерски мерења на брана Св. Петка

Пиозометерски мерења на брана Св. Петка

prod3_18
На 10 декември 2009 година, ГИМ изврши проверка на притисокот на водата со помош Пиозометерски мерења на брана Света Петка. Вредноста на овој проект изнесува нешто повеќе од 90.000 евра и беше спроведен за подружница на “Рико индустрија“ и “Инжинерство“, Љубљана.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.