Надградба на брана Св. Петка

Надградба на брана Св. Петка

prod3_17
Нашите клиенти “Рико индустрја“ и “Инжинерство“ од Љубљана го овластија ГИМ, на неколку наврати, да реализира дополнителн работни активности на брана Света Петка. Работата беше извршена во 2006, 2007 и во 2010 година. Вредноста на овој проект беше нешто повеќе од 2,5 милиони евра.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.