Подобрување на брана Вишеград

Подобрување на брана Вишеград

prod3_14
Од декември 2012 година, ГИМ обезбедува дополнителни потребни активности на Вишеградската брана во Босна и Херцеговина. Ова е тековен проект за клиентот Штрабаг, Австрија. Вредноста на овој проект изнесува нешто над 2,3 милиони евра.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.