Изградба на уникатна и модерна станбена зграда

Новости

Изградба на уникатна и модерна станбена зграда

Building of a Unique and Modern Residential Complex
ГИМ започна со изградба на уникатна и модерна станбена зграда со 16 апартмани во близина на центарот на Скопје, но и доволно далеку од градскиот метеж - во населбата Пржино. Фасадата на зградата е комбинација од неколку материјали со различни структури. Објектот е енергетски ефикасен и отворен за топлинска циркулација на воздушни струи. Од функционална гледна точка, секој стан пружа висок квалитет на животот и значителен комфор, соодветен за современиот урбан живот.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.