Договор со Словенечкиот Институт за вода

Новости

Договор со Словенечкиот Институт за вода

Agreement with Slovenian Institute for Water
Градежен институт “Македонија“ и Словенечкиот Институт за вода на 8 ноември 2013 година објавија потпишување на Договор за соработка на одредени проекти. Двете институции планираат создавањето на платформа каде експерти можат да разговараат за одредени специфични теми во областа на Води.