Изградба на Автопатот А2, Кичево- Охрид

Новости

Изградба на Автопатот А2, Кичево- Охрид

Construction of the A2 Highway, Kicevo-Ohrid
ГИМ е овластен од страна на Институтот за изградба на магистрални и регионални патишта на Македонија, во март 2014 година за вршење на супервизија на автопатот А2 од Кичево- Подмоље- Охрид. Овој значаен проект е дел од еден поголем проект за изградба на европскиот коридор 8, од исток кон западна Македонија. Автопатот има вкупна должина од 57 км, а ќе има два тунели со вкупна должина од 3.97м и 54 мостови, виадукти, надвозници и подвозници. Петнаесет од мостовите и надвозниците ќе надминуваат 15м. Се проценува дека проектот ќе биде завршен во рок од 45 месеци, а вредноста на овој проект изнесува 8,5 милиони евра.