Песметување на еколошки отечаток на жителите на град Скопје

Новости

Песметување на еколошки отечаток на жителите на град Скопје

CCALCULATION OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT OF POPULATION OF THE CITY
Градот Скопје, во определбата за дефинирање на насоките за одржлив развој, има потреба од определување на својот еколошки капацитет преку пресметка на еколошки отпечаток и биокапацитетот, како приказ на одржливоста на градот.

Секторот за заштита на животната средина од Градежниот Институт Македонија А.Д. Скопје, ја доби задачата за изработка на Студија за пресметка на еколошкиот капацитет на град Скопје и изминатата година интензивно работи на нејзина реализација.

За потребите на Студијата е потребна соработка со граѓаните на Скопје, која би се остварила преку пополнување на анкетниот лист кој може да го најдете на следниот линк http://www.smartsurvey.co.uk/s/ENEZN/
Студијата за пресметка на еколошкиот капацитет на град Скопје ќе биде достапна за јавноста од Септември 2016 година.​

 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.