ГИМ е еден од партнерите во проектот Професионални курсеви за развој на менаџерски и лидерски вештини кај инженери финансиран програмата Еразмус +

Новости

Градежен Институт Македонија е еден од партнерите во проектот Професионални курсеви за развој на менаџерски и лидерски вештини кај инженери финансиран од ЕУ програмата Еразмус +

Civil Engineering Institute Macedonia one of the partners in the project - Professional Development Courses for Engineering Management and Leadership Skills funded by the EU Programme Erasmus +
На 29ти Септември во просториите на ИЕГЕ Институтот се одржа првиот работен состанок за проектот Курсеви за професионален развој за менаџмент во инженерството и лидерски вештини. Проектот е финансиран од ЕУ програмата Еразмус + за градење Стратешки партнерства во областа на образование на возрасни. Градежен Институт Македонија е еден од партнерите во овој проект
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.