ИЕГЕ со претставниците на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност

Новости

ИЕГЕ со претставниците на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност

IECE with representatives of the National Agency for European Educational Programmes and Mobility
Координативен состанок со претставниците на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност за проектот Курсеви за професионален развој за менаџмент во инженерството и лидерски вештини. Градежен Институт Македонија е еден од партнерите во овој проект.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.