Проектна документација за рехабилитација на државен пат

Изработка на проектна документација за рехабилитација на државен пат А2, делница Куманово-Страцин (Чатал)

autostrade
Предмет на проектната програма е да се даде решение за рехабилитација на постоешкиот коловоз со потребните: структура, димензии и конструктивни детали за извршување на работите на ниво на изработка Основен проект, како и технологија на градба под сообраќај.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.