Надзор на изградба на повеќенаменски центар Скопје

Надзор на изградба на повеќенаменски центар Скопје

uuuuu-1-640x393
ГИМ потпиша договор за надзор на изградба на повеќенаменски центар Скопје вклучувајќи подземен сообраќај, паркиралиште, шопинг центар и станбен комплекс објект од Б категорија, лоциран во Скопје на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.