Вебинар со фокус групи – BIMcert

Новости

Вебинар со фокус групи - BIMcert

BIMcert logo Feb 2018

Во просториите на Institute for Research in Environment, Civil Engineering and Energy - IECE се одржа работилница која беше во комбинација од директна дискусија и интеракција со тимот на проектот BIMcert преку вебинар.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.