Pеконструкција на Брана Слатино

Pеконструкција на Брана Слатино

1 - Copy
Направена е реконструкција на Брана Слатино, вклучително со сите придружни објекти со што е овозможена нејзината функција за наводнување на земјоделски површини од 450 хектари.

Инвеститор е UNDP. Проектот е со вредност од 71 милиони денари. Корисник на проектот е АД Водостопанство на РМ – Скопје.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.