Изведба на хидрогеолошки истражни работи

Изведба на хидрогеолошки истражни работи

image-ab73a9446311cd86dc86e4b9dc87c099a256d43df64072a6ef51d2d508cd7129-V
ГИМ беше задолжен за изведба на хидрогеолошки истражни работи на повеќе локалитети кај град Добој (БиХ), Бољаниќ и Шеварлија.
Вкупна количина од 1440м на 9 бунари.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.