Надзор на проектот – Наводнување на Јужна Вардарска Долина

Новости

Надзор на проектот – Наводнување на Јужна Вардарска Долина

ГИМ потпиша договор за вршење надзор на проектот – Наводнување на Јужна Вардарска Долина, Фаза 2 – Систем за наводнување Валандово.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.