Апликација за оценка и проверка на постојаност на својствата

АПЛИКАЦИЈА

Апликацијата може да ја преземете тука, откако ќе ја пополните, ве молиме истата испратете ја на следнава e-mail адреса info@gimcert.mk