ГИМ Сертификација

ГИМ Сертификација

ГИМ Сертификација е посебна организација во рамките на Градежен Институт Македонија, која од 2016 година може да издава сертификат за сообразност на градежните производи. Во хармонизираното подрачје на стандарди ГИМ Сертификација издава сертификати.

 

 

Контакт:
тел:  +389 2 30 91 906
меил: info@gimcert.mk