Тековни можности

Тековни можности

Оглас за работници за ракување со градежни машини

Оглас за инженер по архитектура - урбанист

Оглас за дипломиран инженер по електротехника за вршење надзор во областа електротехника

Оглас самостоен градежен инженер за работа во организационата единица Завод лабораторија

Огласи за работа на проект во Република Србија:

Оглас Градежен техничар Оддел АБК - Бетон Р.Србија

Оглас за градежен инженер или инженер по геотехника - Завод лабораторија

Оглас Градежен техничар Завод Лабораторија Оддел АГИ - Геомеханика

Оглас Градежен техничар Завод Лабораторија Оддел АГИ - Асфалт

Практикантство

ГИМ нуди можности за студентите и дипломци да ги применат своите академски знаења со извршување на практикантска работа или преку пишување на својата дипломски или магистерски труд во рамки на нашиот Институт.

Доколку сметате дека поседувте волја и амбиција за зголемување на вашиот потенцијал, би сакале да оствариме контакт. Ве молиме испратете ја вашата кратка Биографија, мотивационо писмо и препорака до Татјана Ивановска, нашиот менаџер за човечки ресурси на следната е-маил адреса: tatjana.ivanovska@gim.mk