Тековни можности

Тековни можности

Градежен инженер за вршење надзор во областа хидротехника

 

Градежен инженер за вршење надзор во областа нискоградба

 

Градежен инженер за вршење надзор во областа конструкции

 

Оглас за инженер по електротехника - надзор

 

Оглас за инженери по геотехника

 

Огласи за ракувачи со градежни машини

 

 

Практикантство

 

ГИМ нуди можности за студентите и дипломци да ги применат своите академски знаења со извршување на практикантска работа или преку пишување на својата дипломски или магистерски труд во рамки на нашиот Институт.Практикантство

Доколку сметате дека поседувте волја и амбиција за зголемување на вашиот потенцијал, би сакале да оствариме контакт. Ве молиме испратете ја вашата кратка Биографија, мотивационо писмо и препорака до Татјана Ивановска, нашиот менаџер за човечки ресурси на следната е-маил адреса: tatjana.ivanovska@gim.mk