Тековни можности

Тековни можности

Оглас Градежен техничар Завод Лабораторија Оддел АБК - Бетон

Оглас Градежен техничар Завод Лабораторија Оддел АГИ - Асфалт

Оглас Градежен техничар Завод Лабораторија Оддел АБК - Бетон

Оглас за инженер по архитектура - проектирање и ревизија

Оглас за градежен инженер - проектант патишта

Оглас за инженер по електротехника - надзор

Оглас за машински инженер - надзор

Практикантство

ГИМ нуди можности за студентите и дипломци да ги применат своите академски знаења со извршување на практикантска работа или преку пишување на својата дипломски или магистерски труд во рамки на нашиот Институт.

Доколку сметате дека поседувте волја и амбиција за зголемување на вашиот потенцијал, би сакале да оствариме контакт. Ве молиме испратете ја вашата кратка Биографија, мотивационо писмо и препорака до Татјана Ивановска, нашиот менаџер за човечки ресурси на следната е-маил адреса: tatjana.ivanovska@gim.mk