Заводи

Заводи

Завод Проектирање

Тел: +389 2 30 91 930

Е-пошта: proektiranje@gim.mk

Завод Надзор

Тел: +389 2 30 66 836

Е-пошта: nadzor@gim.mk

Завод Оператива

Тел: +389 2 30 91 957

Е-пошта: operativa@gim.mk

Завод Лабораторија

Тел: +389 2 30 66 821

Е-пошта: laboratorija@gim.mk 

Завод Геотехника

Тел: +389 2 30 63 040

Е-пошта: geotehnika@gim.mk

Оддел за корпоративни услуги и

Човечки ресурси

Тел: +389 2 30 66 945

Е-пошта: tatjana.ivanovska@gim.mk