Инженеринг

ЗАВОД ИНЖЕНЕРИНГ

Нашиот Завод за Инженеринг обезбедува истражувања, инвестира во иновации, нуди експертиза и совети за своите клиенти и партнери. Овој Завод е одговорен за водење на мулти-функционални сектори како што се архитектура, конструкции, нискоградба, хидротехника, електротехника и машинство и надзор. Секој сектор алоцира одговорности за различните функции и процеси кои треба да бидат постигнати.
 

 Доколку имате било какви прашања во областа на Инженерингот, Ве молиме контактирајте не на +389 2 30 66 836 или на е-мејл  giminz@gim.com.mk