Домашни проекти

Домашни проекти

Пиозометерски мерења на брана Св. Петка

На 10 декември 2009 година, ГИМ изврши проверка на притисокот на водата со помош Пиозометерски ...

Надградба на брана Св. Петка

Нашите клиенти “Рико индустрја“ и “Инжинерство“ од Љубљана го овластија ГИМ, на неколку наврати, да ...

Реконструкција на брана Шпиље

На 7 ноември 2012 година, ГИМ започна да работи на рехабилитација на дополнителна завеса на ...

Подобрување на брана Вишеград

Од декември 2012 година, ГИМ обезбедува дополнителни потребни активности на Вишеградската брана во Босна и ...

Контрола на продирање

Од декември 2012 година, ГИМ работи на рехабилитација за воспоставување на потребната контрола на продирањето ...

Наводнување Градскиот парк и Кејот на реката Вардар

Ревизија на дизајни за изградба на бунари, шахти, инсталација на пумпи и опрема за наводнување ...

Поставување на филтер за Макстил АД Скопје

Во јуни 2014 година, ГИМ започна да работи на ревизија на градежен дизајн кој е ...

Изградба на скијачки центар Водно

Во јуни 2014 година, ГИМ започна да работи на дизајн на проектна документација за изградба ...

Санација на автопатот А3 Битола-Ресен-Буково

Во март 2014 година, ГИМ започна да работи на дизајн на проектна документација на проект ...

Изградба на регионален пат R1210, Саса – Тораница

Во март 2014 година, ГИМ започна да работи на дизајн на проектна документација на овој ...

Изградба на Автопатот А4 Миладиновци – Свети Николе – Штип

Автопатот А4 од Миладиновци - Свети Николе - Штип е дел од поголема програма за ...

Изградба на Автопат А2 Кичево-Охрид

Aвтопатот А2 / А3 од Кичево - Подмоље - Охрид е дел од поголема програма ...

Дополнително водоснабдување на општина Гевгелија

Во јануари 2014 година, ГИМ започна да работи на хидро-геолошки истражни работи за дефинирање на ...

Терминал на аеродром “Александар Велики“

Во 2010 година, ГИМ обезбеди лабораториска контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт користени за ...

Лабораторски испитувања за брана “Козјак“

Лабораториска контролни работи за геомеханика, бетон и асфалт беа спроведени за изградбата на брана "Козјак" ...

Лабораторски испитувања за брана “Лисиче“

Лабораториска контролни активности на геомеханика, бетон и асфалт беа спроведени за изградба на брана "Лисиче" ...

Изградба на автопатот Смоквица-Гевгелија

Автопат Е75, Делница Смоквица-Гевгелија е изграден во 2004 година. Учеството CEIM беше да се обезбеди ...

Брана “Св. Петка“

Електростопанство на Македонија (ЕЛЕМ) го овласти ГИМ за обезбедување на лабораториска контролни работи за геомеханика, ...

Лабораториски работи за изградба на Северна обиколница Скопје

ГИМ обезбеди лабораториска контрола на геомеханика, бетон и асфалт користени за изградба на Северната обиколница ...

Мала Хидростаница во Слатино

Мала хидростаница е изградена во 2011 година во Слатино, Р. Македонија. АД Електростопанство на Македонија ...

Лабораториски испитувања за паркот на Ветерници во Богданци

ГИМ обезбеди лабораториска контрола на геомеханика, бетон и асфалт користени за изградба на паркот на ...