Процедура и образец за приговори и жалби

Процедура и образец за приговор/жалба

Процедурата за решавање на приговори и жалби можете да ја симнете тука.

 

Образецот за приговор/жалба можете да го симнете тука, откако ќе го пополните, ве молиме истиот испратете го на следнава e-mail адреса info@gimcert.mk