Образец за приговори и жалби

Образец за Приговор/Жалба

Образецот може да го симнете тука, откако ќе го пополните испратете го на следнава e-mail адреса info@gimcert.mk