Меѓународни проекти

Меѓународни проекти

Изведба на хидрогеолошки истражни работи

ГИМ беше задолжен за изведба на хидрогеолошки истражни работи на повеќе локалитети кај град Добој ...

Подобрување на брана Вишеград

Од декември 2012 година, ГИМ обезбедува дополнителни потребни активности на Вишеградската брана во Босна и ...

Реконструкција на брана Шпиље

На 7 ноември 2012 година, ГИМ започна да работи на рехабилитација на дополнителна завеса на ...

Надградба на брана Св. Петка

Нашите клиенти “Рико индустрја“ и “Инжинерство“ од Љубљана го овластија ГИМ, на неколку наврати, да ...

Геолошки Работи на Слано и Крупац, Црна Гора

ГИМ врши проверка на геолошки работи за поправка на завесите од дополнителни акумулации на Слано ...

Пиозометерски мерења на брана Св. Петка

На 10 декември 2009 година, ГИМ изврши проверка на притисокот на водата со помош Пиозометерски ...