Оператива

Завод Оператива

Нашиот Завод Оператива е основан со цел да се обезбеди стратешки одговор на сите потреби во комплексната и променлива животна средина каде ние всушност ги извшуваме активностите. Клучната цел на Заводот е да соработува со различните сектори на специјализирани проекти и да ги предводи активностите во областа на градежништвото и геотехниката, а исто така и да обезбеди сервис и поддршка за нашите клиенти и партнери.

 

За било какви прашања во врска со дејноста на Заводот Оператива, Ве молиме контактирајте не на +389 2 30 91 957.