Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Градежен Институт Македонија е основан во 1975 година од страна на група на инженери кои верувале дека можат да создадат уникатен бренд кој ќе обезбедува услуги во сите области на градежништвото. Денес, компанијата брои повеќе од 250 вработени и продолжуваме да го зголемуваме обемот на специјализирани услуги кои им ги нудиме на нашите клиенти и партнери.

Ние знаеме дека за обезбедување на врвни услуги потребен е квалитетен кадар. Нашите заводи и сектори се предводени од  најискусни професионалци и секој член од нашите тимовите го вложува своето искуство и посветеност постигнувајќи извонредни резултати.

 

 

организациска структура (1)