Надзорен одбор

НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзорниот одбор е посебен и независен орган од Управниот одбор. Тој дејствува во интерес на ГИМ, ги зема предвид релевантните интереси на своите акционери и обезбедува совети и надзор над политиките на извршниот менаџмент како и генералниот курс на сите дејствија на ГИМ. Најзначајните одлуки за управување како и стратегијата на ГИМ се исто така, предмет на дискусија и одобрување од страна на овој Орган.

 

Членови на Надзорниот одбор се:

  • Кире Стефанов, Претседател
  • Слободан Трајковски, Член
  • Александар Стефанов, Член
  • Катерина Ампова, Член
  • Сашко Трајков, Независен член

Контакт:

  • Кире Стефанов - stefanov_gim@yahoo.com