Вредности и принципи

Вредности

ИЗВОНРЕДНОСТ 
Посветени сме на одржување највисоки стандарди на професионализам и се стремиме кон извонредност и квалитет во се што правиме.
 
ИНОВАЦИЈА
Континуирано сме во потрага по иновативни решенија за подобрување на нашата перформанса и обезбедување вредност на сите наши засегнати страни.
 
ОДРЖЛИВОСТ
Преку нашата долгорочна посветеност на општествената одговорност, настојуваме кон позитивно влијание врз луѓето, опкружувањето, процесите и заедницата.
 
ИНТЕГРИТЕТ
Дејствување со интегритет и највисоки етички стандарди во секое време. Сигурни и одговорни во нашите одлуки и во остварување на нашите обврски.
 
ЛИДЕРСТВО
Прифаќање нови можности и адаптирање на пристапите со цел постигнување најдобри резултати, создавајќи лидери и креирајќи ја иднината на градежната индустрија.

 

Принципи

 
ОРГАНИЗАЦИСКИ ИМПЕРАТИВ

Постојано се залагаме за најголем можен економски поврат за нашите акционери. При донесувањето економски одлуки, го имаме в предвид влијанието на овие одлуки и на другите заинтересирани страни, вклучувајќи ги опкружувањето и животната средина.

 

КЛИЕНТИ

Насочени сме кон постигнување на супериорни резултати за нашите клиенти преку широка понуда на услуги со додадена вредност во сите области на градежништвото. Ние работиме заедно и имаме отворена комуникација со сите наши клиенти, одржувајќи долгорочни односи. Посветени сме на одржување на довербата на нашите клиенти преку највисоко поставени професионални и етички стандарди.

 

ВРАБОТЕНИ

Се стремиме да ги регрутираме, избереме, развиеме и да ги задржиме најдобрите таленти во нашата индустрија. Создаваме безбедна и мотивирачка средина и ги охрабруваме нашите вработени да ги реализираат нивните цели во кариерата и потенцијал развивајќи ги нивните вештини преку обуки и можности за менторство.

 

ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ

Деловните партнери имаат клучен придонес во нашата работа. Ние знаеме дека за овие партнерства да функционираат добро, довербата треба да се гради и овозможувајќи флексибилен пристап поради постојаното менување на економските услови. Во соработката креираме партнерства кои ќе овозможат заемно корисни резултати и ќе ги задоволат бизнис интересите.

 

ЗАЕДНИЦА

Инвестираме во нашара заедница преку директни иницијативи како хуманитарна работа, развивање на услуги кои нудат одржливост, имплементирање на оптимални стратегии за управување со ризик и едуцирање на новите генерации со потребните вештини и експертиза во оваа индустрија, со цел да се создадат подобри животни решенија за нашита заедница.

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Посветени сме да го управуваме нашиот Институт на одржлив начин и ќе се стремиме кон редуцирање на негативното влијание врз животната средина се повеќе и повеќе од година во година.