Визија и мисија

Визија и мисија

ВИЗИЈА 
Нашата визија е одржување и подобрување на препознатливоста на ГИМ како доверлив партнер на нашите клиенти, да создаваме динамична и поттикнувачка средина за вработените и да обезбедуваме поврат и интерес за нашите акционери.

 

МИСИЈА 
Нашата мисија е да со постојан и одржлив развој бидеме регионален лидер во градежништвото, да вложуваме и креираме дополнителни вредности преку испорака на иновативни и квалитетни решенија со цел обезбедување задоволство на нашите клиенти.