Projektet

Ndërtimi i Ski Qendrës Vodno

prod5
Në Qershor të vitit 2014 IINM ka filluar punën për dokumentacionin e projektimit për ndërtimin e një ...
 

Parku i Bogdancit

prod2_3
Ky projekt investigues gjeoteknik për parkun e Bogdancit ka filluar në Korrik 2014 dhe është akredit ...

Kullimi i shtratit të lumit Bregalnica”

prod2_3
Në Shkurt të vitit 2014 IINM ka filluar përgaditjet e raporteve eksperte për materialet e papërpunua ...
 

Ndërtimi i autostradës Kërçovë-Ohër

prod1_1
Autostrada A2/A3 nga Kërçova-Podmoje-Ohër është pjesë e një programe të madhë për ndërtimin e Korrid ...